Het samenwerkingsverband Slim naar Antwerpen geeft bedrijven mobiliteitsadvies op maat. Medewerkers van de Stad Antwerpen gaan daarbij in verschillende stappen te werk: na een kennismakingsgesprek volgt een mobiliteitsscan met analyse van de woon-werkverplaatsingen van uw medewerkers en concrete conclusies over alternatieven. Wilt u als bedrijf van de analyse naar de praktijk overstappen, dan voorziet de Stad Antwerpen een divers producten- en dienstenaanbod (advies, fietsproefpark, aankoopincentives…).

Voor wie

Bedrijven en organisaties met meer dan 20 werknemers op het grondgebied van de Stad Antwerpen en Zwijndrecht.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

  • Afhankelijk van de grootte van uw onderneming, betaalt u al dan niet een instapkost (maximum 5.000 euro) en ondertekent u een deelnameovereenkomst. Vervolgens wordt een mobiliteitsscan uitgevoerd die het huidige reisgedrag van uw werknemers in kaart brengt en de mogelijkheden voor alternatieve woon-werkverplaatsingen toont.
  • De begeleiding omvat een aanbod van o.a. bijstand, fiscaal en juridisch advies, opleidingen en een fietstestpark.
  • Uw bedrijf stelt gegevens ter beschikking (via data en vragenlijst). Alle verwerking ervan is ten laste van de Stad Antwerpen en gebeurt GDPR-conform.
  • Kleinere ondernemingen kunnen ook beroep doen op een beperkter gratis traject.

Voordelen werkgevers

  •  Objectieve analyse.
  •  Intensieve begeleiding en concreet advies op maat.
  •  Alternatieven kunnen worden uitgeprobeerd (vb. fietsproefpark, proefproject plaatsonafhankelijk werken, aankoopincentive fiets…)

Initiatiefnemers

Slim naar Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen en de infrastructuurbeheerders (Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis, Provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen) en vervoersaanbieders (De Lijn en NMBS). Het samenwerkingsverband wordt gecoördineerd door de Stad Antwerpen. Zij stellen begeleiders ter beschikking om het aanbod voor bedrijven uit te voeren.

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgevers
03 338 49 58 of 03 338 49 52
bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be