Ondernemingen die een algemeen beeld willen over de dagelijkse verplaatsingen van hun personeel en de verkeersproblemen waarmee ze kampen, kunnen gebruik maken van de Mobility Survey. De NMBS heeft een geïnformatiseerde vragenlijst uitgewerkt. Met de resultaten ervan kunt u uw mobiliteitspolitiek afstemmen op de behoeften van uw medewerkers. Dit onderzoek richt zich tot het personeel en verzamelt naast algemene informatie ook specifieke gegevens per vervoermiddel. NMBS maakt een verslag op en bespreekt het rapport met uw onderneming. NMBS helpt een aangepast vervoerplan op te stellen.

Voor wie

Alle ondernemingen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

  • De Mobility Survey is gratis voor werkgevers die een derdebetalersregeling met NMBS hebben of in overweging willen nemen dit te doen.
  • Uw onderneming lanceert via een intern netwerk de digitale enquête bij het personeel. Alle verwerking is ten laste van de NMBS.

Voordelen werkgevers

De analyse van de woon-werkverplaatsingen geeft een overzicht van:

  • De verkeersstromen door de verplaatsingen ‘woon-werk’ van uw personeel.
  • Hun motivatie voor de keuze van vervoer.
  • Hun argumenten voor hun verplaatsingen.
  • De alternatieven om de bereikbaarheid van hun werkplaats te verbeteren.
  • Na het uitvoeren van de enquête wordt het eindverslag binnen de 10 dagen opgeleverd.

Initiatiefnemers

De Mobility Survey is een initiatief van de NMBS

http://www.belgianrail.be/nl/bedrijven/mobilpol.aspx

NMBS Business Center:
02 528 25 28
business@b-rail.be