De Lijn biedt de webenquête ‘Mobi Q’ aan. Die brengt de problematiek van de woon-werkverplaatsingen van medewerkers in kaart, hun perceptie van De Lijn en hun bereidheid om op het openbaar vervoer over te stappen. De enquête levert een bedrijf gebundelde resultaten op waaruit zelf conclusies kunnen worden getrokken.

Voor wie

Alle ondernemingen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

 Kostprijs werkgever

  • De Mobi Q is gratis.
  • De Lijn levert een URL met de digitale vragenlijst.
  • Uw onderneming lanceert via een intern netwerk de digitale enquête bij het personeel. Het bedrijf volgt de resultaten in realtime op het scherm via een login.
  • De resultaten worden automatisch verwerkt en u krijgt de resultaten gerapporteerd.

Voordelen werkgevers

De webenquête geeft een overzicht van:

  •  De verkeersstromen door de verplaatsingen ‘woon-werk’ van uw personeel.
  •  Hun motivatie voor de keuze van vervoer.
  •  Hun mening over de kwaliteit van het vervoer.
  •  Hun beweegredenen om voor alternatieven te kiezen.

Initiatiefnemers

Mobi Q is een initiatief van De Lijn

Meer info bij klantenbeheer bedrijven Antwerpen
Gino.Derdelinckx@delijn.be