Ander bedrijfsgebonden collectief vervoer

WAT?

Als privaat bedrijf is het ook mogelijk collectief vervoer te organiseren voor de werknemers. Meestal is dit gekoppeld aan een online reservatiesysteem.

Opstapplaatsen, uurregelingen, kostprijs, capaciteit van de bussen … kunnen afgestemd worden op de noden van het bedrijf en de werknemers. Ook samenwerkingsverbanden met nabijgelegen bedrijven zijn mogelijk.

VOOR WIE?

Bedrijfsgebonden collectief vervoer wordt meestal gebruikt voor woon-werkverplaatsingen van bedrijven met een specifieke vervoersvraag, bijvoorbeeld door hun afgelegen locatie, uurregeling, …

KOSTPRIJS WERKNEMER

Bedrijfsvervoer kan gratis aangeboden worden aan de werknemers of aan een aanvaardbare kostprijs.

KOSTPRIJS WERKGEVER

De kostprijs van het systeem is onderwerp van onderhandelingen met de vervoerder en afhankelijk van de afstanden, frequentie, capaciteit, …

VOORDELEN WERKGEVER

  •  – Aanbod kan volledig afgestemd worden op de noden van het bedrijf.
  •  – Uitbreiding van het wervingspotentieel: mensen die niet over een wagen beschikken, krijgen toch toegang tot de jobs.
  •  – Hoge vervoersefficiëntie.

INITIATIEFNEMER

Elk privaat bedrijf kan een eigen collectief vervoerssysteem opzetten, meestal is dit in samenwerking met een busmaatschappij. Bent u dit van plan en wil u van gedachten wisselen met een onderneming die deze oplossing toepast, vraag de Bereikbaarheidsmanager van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om u hiermee in contact te brengen: Steven Roeland – 03/232 22 19  –  steven.roeland@voka.be