Kantoorbus

Kantoorbus

WAT?

Deze bus is letterlijk een rijdend kantoor. De reistijd met deze bus wordt dan ook als volwaardige werktijd beschouwd. De gebruiker heeft dezelfde faciliteiten als op een standaard kantoor. Via een optimale verbinding kan de werknemer zijn documenten raadplegen die zich in de cloud bevinden, of inloggen op de server van het werk. Dit project zit in een pilootfase.

VOOR WIE?

Terwijl het traditionele openbare vervoer vooral woongebieden en centrumgebieden aandoet, bedient de kantoorbus in eerste instantie bedrijventerreinen die slecht/niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

KOSTPRIJS WERKNEMER

Gratis.

KOSTPRIJS WERKGEVER

Meer info bij de initiatiefnemer.

VOORDELEN WERKGEVER

  •  – De reistijd kan gebruikt worden als werktijd.
  •  – Door een veilig en comfortabel alternatief voor de wagen, kan het wervingspotentieel uitgebreid worden: mensen die niet over een wagen beschikken, krijgen toch de mogelijkheid een job in de haven uit te oefenen.

INITIATIEFNEMER

De Kantoorbus is een project dat gezamenlijk door de Antwerp Management School Expertisecentrum Smart Mobility (voordien Vlaams Instituut voor Mobiliteit) en de Beroepsvereniging van autobus- en autocarondernemers van West-Vlaanderen werd uitgewerkt:

www.officeonwheels.be/nederlands/home/