Realtime verkeersinformatie Vlaams Verkeerscentrum

VVC

WAT?

Actuele verkeersinformatie op Vlaamse snel- en gewestwegen vindt u op de digitale kanalen van het Vlaams Verkeerscentrum. U vindt er actuele informatie op kaart, in tekst en via camerabeelden maar ook meer informatie over reistijden en tijdelijke omleidingsroutes.

U kan de informatie raadplegen via de website of de Twitter-account van het Verkeerscentrum.

VOOR WIE?

Iedereen

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Gratis

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Gratis

VOORDELEN WERKGEVERS

De website is een belangrijke bron van file-informatie in real time op de snel- en gewestwegen. U vindt er de reële files, incidenten en impact van wegwerkzaamheden. Op basis van deze informatie kan u of uw medewerkers tot op het laatste ogenblik beslissen een verplaatsing aan te passen, uit te stellen of een alternatief te gebruiken. Op basis van route-advies kunnen alternatieve routes gekozen worden.

INITIATIEFNEMER

www.verkeerscentrum.be

Anna Bijnsgebouw – Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 – 2018 Antwerpen – verkeersinfo@vlaanderen.be

Twitter: @verkeerscentrum