Glijdende uurroosters

Glijdende werkuren

WAT?

Indien niet iedereen op hetzelfde tijdstip op het werk aanwezig hoort te zijn, kunnen verkeersstromen beter gespreid worden. Dankzij het principe van de glijdende werkroosters heeft de werknemer zelf impact op zijn arbeidsduur: binnen bepaalde grenzen die door de werkgever opgelegd zijn, kan de werknemer zelf zijn uurrooster bepalen. De werkgever bepaalt de na te leven stamtijden en de grenzen van de glijdende arbeidstijd: werknemers moeten weten tussen welke uren ze kunnen beginnen, stoppen en pauzes kunnen nemen. Door middel van tijdregistratie, blijft het systeem individueel controleerbaar.

VOOR WIE?

Werknemers waarvan de functie het toelaat om hun werk flexibel te organiseren. Traditioneel is dit minder geschikt voor werknemers in ploegen, volcontinue productieomgevingen, enz.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Gratis

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Gratis

VOORDELEN WERKGEVERS

  •  – Meer zeggenschap over de werkorganisatie zorgt voor een hogere tevredenheid bij de werknemer en voor minder stress.
  •  – Door de mogelijkheid om verkeersstromen te spreiden, kunnen files vermeden worden.
  •  – Er wordt op een soepele manier met begin- en einduur van de arbeidsdag omgesprongen, zonder dat er overuren worden gepresteerd waarvoor overloon moet worden betaald of inhaalrust moet worden gegeven.

INITIATIEFNEMERS

Momenteel laat het Toezicht op de Sociale Wetten dit systeem toe onder welbepaalde voorwaarden.

Minister van Werk Kris Peeters heeft over glijtijden en deeltijdse arbeid twee ontwerpen van wet en een ontwerp van koninklijk besluit (KB) overgemaakt voor advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR). Zodra dit wettelijk kader van kracht is, wordt dit bekend gemaakt op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=387