Lean & Green personal mobility

lean and green

WAT?

Lean & Green Personal Mobility biedt bedrijven een tool aan waarmee ze een actieplan kunnen opstellen om binnen maximaal 5 jaar tot een CO2-reductie van 20 % te komen voor wat woon-werk- en zakelijke verplaatsingen betreft. Via een 6-maandelijkse monitoring worden de realisaties opgevolgd en geëvalueerd.

Daarnaast biedt het project bedrijven de kans ervaringen uit te wisselen en nieuwe oplossingen te ontdekken door middel van workshops en een community.

VOOR WIE?

Alle bedrijven die CO2 willen besparen door middel van woon-werk- en zakelijke verplaatsingen.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Gratis

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Jaarlijkse bijdrage, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

VOORDELEN WERKGEVERS

  •  – Door de professionele begeleiding, wordt het bedrijf ondersteund in het opmaken van een actieplan, waarbij een CO2-besparing van 20 % vooropgesteld wordt, met een verwachte kostenbesparing die 10-20 %.
  •  – Door resultaten van verschillende bedrijven te vergelijken, kan men ideeën opdoen voor aanvullende maatregelen en het te verwachten effect van bepaalde maatregelen of combinaties van maatregelen.

INITIATIEFNEMERS

Het project is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM). Meer informatie over het project en eventuele deelname is beschikbaar op: http://leanandgreenpersonalmobility.be/