Mobiliteitsbudget

Verkeershart op de leien in Antwerpen

WAT?

Het mobiliteitsbudget is een maandelijks bedrag dat à la carte door een werknemer kan worden gespendeerd aan een reeks van transportmogelijkheden. Het budget wordt hem aangeboden door de werkgever. Het wordt aangewend voor het bekostigen van woon-werkverplaatsingen en kan gebruikt worden voor de aankoop van een abonnement op openbaar vervoer, het leasen van een wagen, het betalen van een parkeerplaats aan het station, het gebruiken van een fietsdeelsysteem… Een bedrijfswagen kan deeluitmaken van het mobiliteitsbudget, maar de formule is er vooral om werknemers te stimulerenfde auto vaker aan de kant te laten en andere vervoermiddelen te kiezen. Het mobiliteitsbudget is fiscaal en sociaal eenvormig geregeld.

VOOR WIE?

Alle werkgevers

KOSTPRIJS WERKNEMERS

De modaliteiten zijn nog niet gekend. In principe maakt het voor de werknemer geen verschil uit ten opzichte van zijn huidige kosten (voordeel in natura, kost eigen aan werknemer…).

KOSTPRIJS WERKGEVERS

De modaliteiten zijn nog niet gekend. In principe is er geen kost aan het invoeren van het mobiliteitsbudget als toepassing. Het mobiliteitsbudget zelf is uiteraard een kost, maar die wordt nu ook al door de werkgever gedragen (bedrijfswagen, tussenkomst openbaar vervoer,…). De kosten zouden lager kunnen uitvallen ten opzichte van de bestaande toestand omwille van fiscale hogere aftrekmogelijkheden naar gelang een groter deel van het budget aan alternatieve vervoermiddelen wordt gespendeerd.

VOORDELEN WERKGEVERS

  •  – Eenvoudige administratieve, fiscale en sociale afwikkeling, ongeacht de gebruikte vervoersmodi
  •  – Mogelijkheid voor aanbieden keuzevrijheid voor organisatie woon-werkverkeer voor werknemers
  •  – Aantrekkelijke financiële incentive voor werknemers.

STAND VAN ZAKEN

Het mobiliteitsbudget is nog steeds niet in voege. Er ligt al sinds 2014 een wetsvoorstel ter discussie. De invoering van het mobiliteitsbudget moet eenvoudig en transparant zijn in de administratieve toepassing en moet een duidelijk sociaal en fiscaal statuut krijgen. De onderhandelingen hierover zijn nog steeds aan de gang.

INITIATIEFNEMERS

Het mobiliteitsbudget is een bevoegdheid van de federale overheid. Het wetsvoorstel dat momenteel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is neergelegd vindt u hier: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0285/54K0285001.pdf

OPGEPAST VOOR VERWARRING

Een aantal sociale secretariaten bieden momenteel al een “mobiliteitsbudget” aan als product. Het is een pragmatische aanpak om de geest van het mobiliteitsbudget nu al toe te passen. Ze maken gebruik van gespecialiseerde fiscale kennis en expertise op het vlak van RSZ-reglementering zodat de toepassing in regel is met alle legale eisen.