Mobiliteitsmanagement Toolbox

Verkeershart op de leien in AntwerpenWAT?

De Toolbox is een zoekfaciliteit die bedrijven helpt bij het oriënteren en ontwikkelen van een eigen vervoerplan en bij het stimuleren van het gebruikmaken van openbaar vervoer, collectief bedrijfsvervoer, carpooling en fietsen bij het woon-werk en zakelijk verkeer.

De Toolbox omvat ook een beslissingsondersteunend systeem. Het is een programma dat u kan downloaden en het bedrijf helpt bij het selecteren van de meest geschikte categorieën van mobiliteitsmaatregelen voor uw onderneming. In de Toolbox zit een standaardenquête woon-werkverkeer die een bedrijf kan personaliseren. De catalogus ‘snelle oplossingen’ en een maatregelenlijst kunnen bedrijven inspireren.

VOOR WIE?

Bedrijven en organisaties in Vlaanderen.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Niet van toepassing.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

De Toolbox is gratis digitaal raadpleegbaar. Het programma ‘Beslisingondersteunend systeem’ en de standaardvragenlijst zijn gratis te downloaden.

VOORDELEN WERKGEVERS

De Toolbox verschaft een onderneming inzicht in de verschillende mogelijkheden en de voorwaarden voor het opstellen van een mobiliteitsaanpak of bedrijfsvervoerplan.

INITIATIEFNEMER

De Toolbox is ontwikkeld door een consortium van Europese specialisten in mobiliteitsmanagement met ondersteuning van o.a. de Europese Commissie in het kader van het SAVE II-Programma, het Vlaams Gewest en VSV.

http://www.mobiliteitsmanagement.be/ndl/toolbox/about/

Projectcoördinator is het bedrijf Traject

09 242.32.80 – traject@traject.be