Pendelfonds

WAT?

Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds, zoals initiatieven om het fietsen, het gebruik van deelwagens en openbaar vervoer te stimuleren.

Het Pendelfonds werkt met projectoproepen, beperkt in tijd. De 12e projectoproep is gelanceerd op 10 juli 2018. Deze projectoproep is exclusief toegespitst op initiatieven ten voordele van woon-werkverkeer met de fiets.

VOOR WIE?

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen (al dan niet in samenwerking met lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen) kunnen de subsidie aanvragen. Enkel bedrijven die volgens de Vlaamse overheid in filegevoelig gebied liggen, kunnen een beroep doen op deze subsidie.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Niet van toepassing.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Een dossier indienen en de bijbehorende begeleiding is gratis.

VOORDELEN WERKGEVERS

Met deze subsidie wil de overheid werkgevers ondersteunen bij het nemen van maatregelen die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen beogen.

De subsidie is geplafonneerd afhankelijk van het type maatregel. De lijst van maatregelen en maximumbedragen vindt u hier.

Ingediende dossiers worden beoordeeld volgens diverse criteria. Op basis daarvan wordt bepaald of subsidie wordt uitgekeerd en voor welk bedrag.

INITIATIEFNEMER

Het Pendelfonds is opgericht door de Vlaamse Overheid, ondersteund door de Provinciale Mobiliteitspunten. Zij begeleiden u gratis en professioneel bij de opmaak van uw dossier.

Meer info:

http://www.pendelfonds.be/

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen: Desguinlei 100 – 2018 Antwerpen – 03 240 51 30 – mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen: PAC Het Zuid – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent – 09 267 78 28 – pmp@oost-vlaanderen.be

TIMING SUBSIDIEOPROEPEN

Op 10 juli 2018 lanceerde de Vlaamse regering een nieuwe projectoproep voor het Pendelfonds. Bedrijven die wensen te investeren in het verduurzamen van het alternatief woon-werkverkeer van hun medewerkers, dienen voor 10 augustus 2018 een dossiernummer aan te vragen. Het aanvragen van dit dossiernummer verplicht hen tot niets, maar zonder dossiernummer is het achteraf niet mogelijk nog kans te maken op projectsubsidie. Na deze deadline krijgt elk bedrijf tot 29 oktober 2018 de tijd om een dossier in te dienen. Later wordt de lijst van geselecteerde dossiers bekend gemaakt.