Pendelfonds

pendelfonds

WAT?

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds, zoals initiatieven om het fietsen, het gebruik van deelwagens en openbaar vervoer te stimuleren.

VOOR WIE?

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen. Enkel bedrijven die volgens de Vlaamse overheid in filegevoelig gebied liggen, kunnen een beroep doen op deze subsidie.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Niet van toepassing.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Een dossier indienen is gratis.

VOORDELEN WERKGEVERS

Met deze subsidie wil de overheid werkgevers ondersteunen bij het nemen van maatregelen die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen beogen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

INITIATIEFNEMER

Het Pendelfonds is opgericht door de Vlaamse Overheid, ondersteund door de Provinciale Mobiliteitspunten. Zij begeleiden u gratis en professioneel bij de opmaak van uw dossier.

http://www.pendelfonds.be/

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen: Desguinlei 100 – 2018 Antwerpen – 03 240 51 30 – mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen: PAC Het Zuid – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent – 09 267 78 28 – pmp@oost-vlaanderen.be

TIMING SUBSIDIEOPROEPEN

Op 29 december 2017 lanceerde de Vlaamse regering een nieuwe projectoproep voor het Pendelfonds. Bedrijven die wensten te investeren in het verduurzamen van het alternatief woon-werkverkeer van hun medewerkers, dienden voor 29 januari 2018 een dossiernummer aan te vragen. Het aanvragen van dit dossiernummer verplicht hen tot niets, maar zonder dossiernummer is het achteraf niet mogelijk nog kans te maken op projectsubsidie. Na deze deadline krijgt elk bedrijf tot 16 april 2018 de tijd om een dossier in te dienen. In het najaar van 2018 wordt de lijst van geselecteerde dossiers bekend gemaakt.