Pendelfonds

pendelfonds

WAT?

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds, zoals initiatieven om het fietsen, het gebruik van deelwagens en openbaar vervoer te stimuleren.

VOOR WIE?

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen. Enkel bedrijven die volgens de Vlaamse overheid in filegevoelig gebied liggen, kunnen een beroep doen op deze subsidie.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Niet van toepassing.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Een dossier indienen is gratis.

VOORDELEN WERKGEVERS

– Met deze subsidie wil de overheid werkgevers een handje helpen in het nemen van maatregelen om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project, die maximaal vier jaar kan belopen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn.

INITIATIEFNEMER

Het Pendelfonds is opgericht door de Vlaamse Overheid, ondersteund door de Provinciale Mobiliteitspunten. Zij begeleiden u gratis en professioneel bij de opmaak van uw dossier.

http://www.pendelfonds.be/

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen: Desguinlei 100 – 2018 Antwerpen – 03 240 51 30 – mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen: PAC Het Zuid – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent – 09 267 78 28 – pmp@oost-vlaanderen.be

NIEUWE SUBSIDIEOPROEP

Op 16  januari lanceerde de Vlaamse regering een nieuwe projectoproep voor het Pendelfonds. Overweegt u te investeren in het verduurzamen van het woon-werkverkeer van uw medewerkers, dan is het zeer belangrijk dat u voor 13 februari een dossiernummer aanvraagt, ook al bent u nog niet zeker of u daadwerkelijk zal investeren. Het aanvragen van dit dossiernummer verplicht u later tot niets, maar zonder dossiernummer is het achteraf niet mogelijk nog kans te maken op projectsubsidie. Na deze deadline hebt u tot 1 mei de tijd om een dossier in te dienen.