Webenquête Mobi Q door De Lijn

Kantoren in Centraal Antwerpen

WAT?

De Lijn biedt de webenquête ‘Mobi Q’ aan. Die brengt de problematiek van de woon-werkverplaatsingen van medewerkers in kaart, hun perceptie van De Lijn en hun bereidheid om op het openbaar vervoer over te stappen. De enquête levert een bedrijf gebundelde resultaten op waaruit zelf conclusies kunnen worden getrokken.

VOOR WIE?

Bedrijven en organisaties regio Antwerpen.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Niet van toepassing.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

  • De Mobi Q is gratis.
  • De Lijn levert een URL met de digitale vragenlijst.
  • Bedrijf of organisatie lanceert via intern netwerk de digitale enquête bij het personeel. Het bedrijf volgt de resultaten in realtime op het scherm via een login.
  • De resultaten worden automatisch verwerkt. Het bedrijf moet zelf instaan voor het trekken van conclusies.

VOORDELEN WERKGEVERS

De webenquête geeft een overzicht van:

  •  – De verkeersstromen door de verplaatsingen ‘woon-werk’ van uw personeel.
  •  – Hun motivatie voor de keuze van vervoer.
  •  – Hun mening over de kwaliteit van het vervoer.
  •  – Hun beweegredenen om voor alternatieven te kiezen.

INITIATIEFNEMER

De Lijn

Klantenbeheerder bedrijven Antwerpen: Gino.Derdelinckx@delijn.be