Advies bereikbaarheidsmanager voor bedrijven

  • MOBIELwaasland
  • WAT?

Bedrijven zitten met specifieke bekommernissen bij wegenwerken of mobiliteitsinitiatieven. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zet een bereikbaarheidsmanager in om de belangen van de bedrijven op vlak van mobiliteitsuitdagingen zo goed mogelijk te behartigen. De bereikbaarheidsmanager adviseert overheden en infrastructuurbeheerders over de informatienoden van bedrijven en zoekt mee naar oplossingen. Hij brengt bedrijven in contact met de beschikbare informatie over bereikbaarheid en (onderzoek naar) alternatieve verplaatsingsoplossingen. Hij stimuleert bedrijven creatief na te denken over de mobiliteit van hun werknemers en verbindt hen met instanties die alternatieven onderzoeken of aanbieden. De bereikbaarheidsmanager werkt mee aan het opzetten van informatiebijeenkomsten en netwerkmogelijkheden rond mobiliteit, samen met overheids- en mobiliteitspartners. Hij is aanspreekpunt voor bedrijven in hun zoektocht naar informatie of naar een gesprekspartner bij wegbeheerders.

  • VOOR WIE?
  • Middelgrote en grote ondernemingen in de regio Antwerpen-Waasland.

VOORDELEN WERKGEVERS

  • – Aanspreekpunt dat snelle doorverwijzing of tussenkomst mogelijk maakt
  • – Betere toegang tot specifieke informatie over wegwerkzaamheden, mobiliteitsinitiatieven en mogelijkheden voor bedrijven

KOSTPRIJS WERKGEVERS

  • Het advies of de interventie van de bereikbaarheidsmanager is kosteloos.

INITIATIEFNEMERS

  • Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in samenwerking met Mobiliteit en Openbare Werken en Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.
    Steven Roeland – Bereikbaarheidsmanager – 03/232 22 19  –  steven.roeland@voka.be