Marktplaats voor mobiliteit Stad Antwerpen

 

WAT?
De ‘Marktplaats voor mobiliteit’ is een platform van de Stad Antwerpen om het aanbod aan mobiliteitsdiensten in de Antwerpse regio uit te breiden. De focus ligt daarbij op duurzame spitsmijdingen en blijvende gedragsveranderingen mbt tot mobiliteit. Het platform wordt op verschillende niveaus ontwikkeld.
Het luik ‘Mobiliteitsaanbieders’ is een virtuele marktplaats waar commerciële spelers die alternatieven bieden voor personen- of vrachtverplaatsingen tijdens de spitsuren in de verwachte hinderzones, zichtbaar worden gemaakt.Hun aanbod is  gericht op een andere manier van reizen, buiten de spits reizen of niet reizen. De marktplaats wordt permanent aangevuld met nieuwe initiatieven.
De stad Antwerpen heeft via een Europese aanbesteding van de Marktplaats voor Mobiliteit vier partners geselecteerd die samen drie apps aanbieden. Deze applicaties moeten zo’n 3.000 duurzame spitsmijdingen realiseren in het kader van Slim naar Antwerpen. U kan als werkgever gebruik maken van dit aanbod. Klik hier voor meer info.
VOOR WIE?
Ondernemingen gelegen in regio Antwerpen: werkgevers, verladende partijen en logistieke dienstverleners die nood hebben aan efficiënte mobiliteits- en logistieke oplossingen.
KOSTPRIJS WERKNEMERS
Nvt 

KOSTPRIJS WERKGEVERS

De virtuele marktplaats ‘Mobiliteitsaanbieders’ is gratis toegankelijk.

VOORDELEN WERKGEVERS

De marktplaats ‘Mobiliteitsaanbieders’ geeft een bedrijf de kans om commerciële spelers die alternatieven bieden voor gemotoriseerde personen- of vrachtverplaatsingen op een centraal punt te ontdekken. Via een link komt u meteen bij de aanbieder terecht.

INITIATIEFNEMER

Slim naar Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen infrastructuurbeheerders (Agentschap Wegen en Verkeer, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Provincie Antwerpen en Port of Antwerp) en vervoersaanbieders (De Lijn en NMBS). Het samenwerkingsverband wordt gecoördineerd door de Stad Antwerpen.

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/marktplaats/partnerschap/mobiliteitsaanbieders

Slim naar Antwerpen – Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen – info@slimnaarantwerpen.be