Green Deal Gedeelde Mobiliteit

WAT?

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit maakt het uw bedrijf mogelijk om gecombineerde ambities rond duurzaamheid en modal shift versneld toe te passen. Door deze engagementsverklaring aan te gaan met de Vlaamse overheid kan u beroep doen op zichtbaarheid en ondersteuning. De focus van uw bedrijf op autodelen, carpoolen en fietsdelen levert dan weer een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid.

VOOR WIE?

Alle Vlaamse bedrijven.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

NVT

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Deelname aan de Green Deal is gratis.

  • U moet wel een engagement aangaan dat volgende elementen bevat:
  •  – meerdere concrete, meetbare, individuele acties opstellen
  •  – meetbare doelstellingen bereiken

VOORDELEN WERKGEVERS

  • U hebt recht op een gratis pakket aan zichtbaarheids- en ondersteuningsmaatregelen:
  • – ondertekenings- en persmoment
  • – zichtbaarheid via nieuwsbrieven, sociale media, website, pers
  • – opvolging, begeleiding en evaluatie
  • – opzetten samenwerking met relevante partners
  • – deelname aan werkgroepen gelinkt aan thema’s die in het engagement zijn vooropgesteld
  • – deelname aan jaarlijks internationaal symposium gedeelde mobiliteit

INITIATIEFNEMERS

Het project is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift i.s.m. de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie / Departement Mobiliteit en Openbare Werken).

Meer info op http://www.autodelen.net/project/green-deal/ en via stefanie@autodelen.net