Projectsubsidie duurzame mobiliteit

WAT?

Met de subsidie voor ‘projecten duurzame mobiliteit’ wil de Provincie Oost-Vlaanderen vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren door vooruitstrevende projecten te detecteren en te ondersteunen. Wil u een initiatief nemen dat elders nog niet is toegepast, dat in een bedrijfscontext nog in zijn kinderschoenen staat of wil u een bestaand initiatief aanpassen op maat van uw onderneming? Dan komt uw project in aanmerking.

VOOR WIE?

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen die gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen de subsidie aanvragen.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

Niet van toepassing.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

U moet een dossier samenstellen en indienen. Er zijn een aantal criteria waaraan uw project moet voldoen: u moet inzetten op ‘zachte’ mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, carpoolen…), het moet gaan om een projectwerking (geen eenmalig, kortstondig initiatief) en een luik over sensibilisering mag niet ontbreken. Een dossier kan eenvoudig worden samengesteld. U moet een duidelijke planning aangeven, doelstellingen vooropstellen en uw kosten gedetailleerd toelichten. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een adviescommissie gescoord.

VOORDELEN WERKGEVERS

U kan een financiële ondersteuning tot 20.000 euro bekomen voor projectgebonden kosten. Tussenkomst geldt zowel voor realisatiekosten als projectgebonden kosten (vb. communicatie- en promotiemateriaal en loonkosten). Het project moet binnen de twee jaar gerealiseerd zijn. U kan de subsidie bovendien combineren met subsidies van andere overheden.

INITIATIEFNEMER

De subsidie voor ‘projecten duurzame mobiliteit’ is een initiatief van de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseren u bij de opmaak van uw dossier.

Dienst Mobiliteit – Provincie Oost-Vlaanderen – 09 267 75 37 – mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Meer info over de subsidie vindt u hier.

TIMING SUBSIDIEOPROEPEN

U moet voor 1 april 2018 uw dossier indienen. In juni 2018 wordt bekend gemaakt welke projecten worden gefinancierd.