Subsidie ‘energie-ambassadeurs’

WAT?
De subsidie ‘energie-ambassadeurs’ van de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie met als doel de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan door mobiliteitsoplossingen in te zetten waarbij autogebruik wordt gereduceerd en wordt ingezet op fiets, openbaar vervoer, deelsystemen….
VOOR WIE?
Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen die gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen de subsidie aanvragen.
KOSTPRIJS WERKNEMERS
Niet van toepassing.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

U moet een dossier samenstellen en indienen. Er zijn een aantal criteria waaraan uw project moet voldoen. Belangrijk criterium is dat uw project een visie op langere termijn uitdraagt: de verminderde CO2-uitstoot moet ook tastbaar blijven na de projectperiode. Een dossier kan eenvoudig worden samengesteld. U moet een duidelijke planning aangeven, doelstellingen vooropstellen en uw kosten gedetailleerd toelichten. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een adviescommissie gescoord.

VOORDELEN WERKGEVERS

U kan een financiële ondersteuning tot 20.000 euro bekomen voor projectgebonden kosten. Tussenkomst geldt zowel voor realisatiekosten als projectgebonden kosten (vb. communicatie- en promotiemateriaal en loonkosten). Het project moet binnen de twee jaar gerealiseerd zijn. U kan de subsidie bovendien combineren met subsidies van andere overheden.

INITIATIEFNEMER

De subsidie ‘energie-ambassadeurs’ is een initiatief van de dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseren u bij de opmaak van uw dossier.

Dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen – 09 267 78 16 en 09 267 78 17 – energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be

Meer info over de subsidie vindt u hier.

TIMING SUBSIDIEOPROEPEN
U moet voor 1 april 2019 uw dossier indienen. In juni 2019 wordt bekend gemaakt welke projecten worden gefinancierd.