Informatie werken Oosterweelverbinding

logo

WAT?
In 2018 is Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) gestart met de bouw van de Oosterweelverbinding. Met de aanleg van deze nieuwe infrastructuur wordt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond gemaakt. Linkeroever, de haven, het Eilandje, Merksem en de omgeving rond het Sportpaleis, komen zo vlot in verbinding met elkaar. Het doel van het project is het creëren van een betere mobiliteit, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit in de regio. Op de website www.oosterweelverbinding.be wordt informatie gegeven over het hoe en waarom van de wegenwerken en wordt gedetailleerd informatie weergegeven over het toekomstbeeld.
Sinds juli 2018 is een apart luik over het deelproject Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht ter beschikking. Op deze deelwebsite vindt u onder meer concrete informatie over de minder-hindermaatregelen, de fasering en de tijdelijke verkeersbewegingen.
VOOR WIE?
Alle ondernemingenKOSTPRIJS WERKNEMERS

Nvt

KOSTPRIJS WERKGEVERS

Nvt

VOORDELEN WERKGEVERS

De website geeft u een helder overzicht over het project en het toekomstbeeld van de Oosterweelverbinding. U kan nagaan welke mogelijkheden het nieuwe project op vlak van mobiliteit voor uw organisatie biedt.

De deelwebsite over Linkeroever en Zwijndrecht is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar bereikbaarheidsinformatie voor uw onderneming. U kan inschatten welke verkeersbewegingen uw personeel, leveranciers en bezoekers zullen moeten maken tijdens de werkzaamheden, alsook wat de impact zal zijn op uw verplaatsingsmogelijkheden. De site verzamelt ook informatie over concrete hinder, omleidingen, faseringen en informatie-initiatieven.

INITIATIEFNEMER

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is een NV van publiek recht. De organisatie werd in 2003 opgericht door de Vlaamse regering voor de realisatie van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen.

De BAM is verantwoordelijk voor de realisatie van de Oosterweelverbinding.

www.oosterweelverbinding.be –  info@bamnv.be