Mobiliteitsbudget

Afbeeldingsresultaat voor icon different types of mobility
WAT?
Op 16 januari 2019 heeft de commissie Financiën van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘mobiliteitsbudget’ goedgekeurd. Als ook de commissie Sociale Zaken en de plenaire vergadering van de Kamer het mobiliteitsbudget goedkeuren, kan de maatregel op 1 maart in werking treden. Via dit systeem zullen werknemers die beschikken over een bedrijfswagen, deze kunnen omzetten naar een mobiliteitsbudget. Binnen dit budget kiezen ze dan voor een combinatie van vervoermiddelen die hen het vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier op het werk krijgt.
VOOR WIE?

De werkgever kan enkel een mobiliteitsbudget toekennen aan werknemers die effectief over een bedrijfswagen beschikken of er voor in aanmerking komen. Het gaat om werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor het bedrijfswagenbeleid van de werkgever in een bedrijfswagen voorziet. Het bedrijfswagenbeleid definieert men als de door de werkgever vastgelegde voorschriften met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden en het gebruik van de bedrijfswagen.

Lees de meer specifieke modaliteiten in de 15 vragen & antwoorden over het mobiliteitsbudget die Voka voor u opstelde.

KOSTPRIJS WERKNEMERS

De reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen die men opgeeft (of waarvoor men in aanmerking komt) bepaalt de grootte van het mobiliteitsbudget. In deze zogenaamde Total Cost of Ownership of TCO, zit de financieringskost van de wagen vervat, maar ook alle bijhorende kosten voor brandstof, verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage, nietaftrekbare btw, … Werkgevers die eigenaar zijn van de bedrijfswagen, vervangen de financieringskost door een jaarlijkse afschrijving van 20%.

Lees meer in de 15 vragen & antwoorden over het mobiliteitsbudget die Voka voor u opstelde.

KOSTPRIJS WERKGEVERS

  • Hier vindt u alle info over de nieuwe regeling aan de hand van enkele vaak gestelde vragen.

VOORDELEN WERKGEVERS

  • Het initiatief voor de invoering van het mobiliteitsbudget gaat uit van de werkgever. De werkgever beslist of hij al dan niet de mogelijkheid zal bieden de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget.

INITIATIEFNEMERS

De mobiliteitsbudget is een bevoegdheid van de federale overheid. Zij maakten ook deze overzichtspagina.

OPGEPAST VOOR VERWARRING

Een aantal sociale secretariaten bieden momenteel ook al een “mobiliteitsbudget” aan als product. Het is een pragmatische aanpak om de geest van een ruimer mobiliteitsbudget nu al toe te passen: een budget dat per werknemer aan diverse vervoersmodi kan worden besteed. Ze maken gebruik van gespecialiseerde fiscale kennis en expertise op het vlak van RSZ-reglementering zodat de toepassing in regel is met alle legale eisen.

Daarnaast is er ook nog de mobiliteitsvergoeding of ‘cash for car’-regeling. Lees hier meer over dit aanverwante initiatief van de federale overheid.