Om het gebruik van de fiets nog een extra duwtje in de rug te geven, organi­seert het depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid de 7 km-club. De 7 km-club omarmt iedereen die naar het werk fietst. Zeven kilometer is een haalbare fiets­af­stand, dus wil de club werknemers aanmoe­digen om daarvoor de fiets te nemen. Met de 7 km-club wil MOW autoge­bruikers uit de wagen krijgen door de voordelen van fietsen in de kijker te zetten via diverse acties: een Facebook-community, een fiets­plaat­jes­actie, diverse campagnes, …

Voor wie

Voor werkgevers en onder­ne­mingen in Vlaan­deren die hun werknemers willen aanmoe­digen de fiets te nemen.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

De 7 km-club focust op 7 voordelen:

- snelheid: fietsen naar het werk levert heel vaak tijds­winst op

- betrouw­baarheid: werknemers weten altijd wanneer ze op hun bestemming aankomen

- geen parkeer­pro­blemen: waar de parkeerdruk hoog is, is aankomen met de fiets veel eenvoudiger

- kostprijs: fietsen naar het werk is goedkoper dan met de auto naar het werk rijden

- welbe­vinden: wie fietst, ervaart minder stress

- gezondheid: bewegen is nu eenmaal goed voor de gezondheid

- samen­ho­righeid: samen met collega’s fietsen.

Initi­a­tief­nemers

De 7 km-club is een initi­atief van de Vlaamse overheid, uitge­voerd door het Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken

Meer info op 7kmclub.be