Modal shift2022-09-13T16:51:41+02:00

Modal shift

Pendelfonds

Subsidies|

Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsi­dieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevor­deren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autover­plaat­singen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen …

Go to Top