Nieuws2022-09-13T16:42:15+02:00

Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om
het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt
de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Recente artikels

De Cronos Groep werkt met Pendel­proe­verij aan duurzaam mobiliteitsbeleid

Deelmo­bi­liteit, Fiets, Goede praktijken, Openbaar vervoer|

De bouw van de Ooster­weel­ver­binding, maar evenzeer de bestaande mobili­teits­knel­punten houden de druk hoog op de dagelijkse filevorming. Duurzame woon-werkal­ter­na­tieven dringen zich op. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland werkt samen met Lantis om de Pendel­proe­verij aan te bieden …

Projec­toproep alter­na­tieve mobiliteitsoplossingen

Subsidies|

Slim naar Antwerpen roept onder­ne­mingen die willen inves­teren in alter­na­tieve mobili­teits­op­los­singen op om een project in te dienen. Daarbij moet modal shift, effici­ën­tieslag of time shift voorop­staan, zowel voor personen- als vracht­verkeer. De stads­dienst begeleidt jouw dossier. Het project …

Fiets­ver­goeding

Fiets|

Een fiets­ver­goeding is een kilome­ter­ver­goeding die de werkgever geeft aan zijn perso­neels­leden die hun woon-werkver­plaat­singen geheel of gedeel­telijk met de fiets doen. In sommige sectoren kan een fiets­ver­goeding ook worden toegekend voor dienst­ver­plaat­singen die per fiets gebeuren. Een fietsvergoeding …

Pendelfonds

Subsidies|

Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsi­dieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevor­deren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autover­plaat­singen op het vlak van woon-werkverkeer te vermin­deren kunnen in aanmerking komen voor subsi­di­ëring uit het fonds, zoals …

Nieuw netplan van De Lijn

Openbaar vervoer|

Vanaf 1 juli 2023 is het nieuwe netplan van De Lijn actief. Na jaren voorbe­reiden, zijn lijnen en haltes maar ook bereik­baar­heids­op­los­singen aangepast aan de nieuwe mobili­teits­visie van de Vlaamse overheid. Trein, tram, bus en flexvervoer moeten beter combi­neerbaar zijn …

Go to Top