Nieuws2022-09-13T16:42:15+02:00

Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om
het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt
de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Recente artikels

Pendelfonds

Subsidies|

Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsi­dieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevor­deren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autover­plaat­singen op het vlak van woon-werkverkeer te vermin­deren kunnen in aanmerking komen voor subsi­di­ëring uit het fonds, zoals …

Nieuw netplan van De Lijn

Openbaar vervoer|

Vanaf 1 juli 2023 is het nieuwe netplan van De Lijn actief. Na jaren voorbe­reiden, zijn lijnen en haltes maar ook bereik­baar­heids­op­los­singen aangepast aan de nieuwe mobili­teits­visie van de Vlaamse overheid. Trein, tram, bus en flexvervoer moeten beter combi­neerbaar zijn …

Fiets­ver­goeding

Fiets|

Een fiets­ver­goeding is een kilome­ter­ver­goeding die de werkgever geeft aan zijn perso­neels­leden die hun woon-werkver­plaat­singen geheel of gedeel­telijk met de fiets doen. In sommige sectoren kan een fiets­ver­goeding ook worden toegekend voor dienst­ver­plaat­singen die per fiets gebeuren. Een fietsvergoeding …

Evolutie van aftrek­baarheid van bedrijfswagens

Finan­cieel, Fiscaal|

De aftrek­baarheid van bedrijfs­wagens zal de komende maanden veran­deren. Alle types van bedrijfs­wagens (klassieke verbran­dings­motor, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s) blijven aftrekbaar onder het huidige regime van aftrek­baarheid indien ze voor 30/06/2023 besteld worden. De aftrek­baarheid van wagens …

Go to Top