Over ons

Op vraag van onder­ne­mingen ontwik­kelde Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Alfaport Voka een digitale tool die bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland helpt om het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Wil u een mobili­teits­on­derzoek starten? Wil u bereik­baar­heids­in­for­matie ter beschikking stellen van uw personeel of bezoeker? Welke woon-werkal­ter­na­tieven hebben overheden in de regio ontwikkeld? Welke kosten zijn daaraan verbonden en hoe zit het met de fisca­liteit? Wie kan ik contac­teren voor de B2B-toepas­singen? U vindt het beknopt en overzich­telijk terug in deze tool.