Autodeel­aan­bieders met een eigen vloot zijn bedrijven die een (elektrisch) wagenpark ter beschikking stellen onder de vorm van een abonne­ments­formule. De wagens staan verspreid over verschil­lende stand­plaatsen in de onmid­del­lijke omgeving van de gebruikers.

Er zijn twee types van autodeelaanbieders:
- Station based: de deelwagen moet afgehaald en terug­ge­bracht worden op een vaste standplaats.
- Free floating: De deelwagen wordt geloka­li­seerd met een smartphone en mag binnen een bepaalde perimeter overal achter­ge­laten worden.

Voor wie

Individuen en bedrijven, zonder eigen of bedrijfswagen.

Kostprijs werknemers

De kosten worden voorna­melijk bepaald door het gebruik (tijd en afgelegde afstand). Sommige aanbieders werken met een abonne­mentskost of inschrijvingsgeld.

Kostprijs werkgevers

De kosten worden voorna­melijk bepaald door het gebruik (tijd en afgelegde afstand). Sommige aanbieders werken met een abonne­mentskost of inschrijvingsgeld.

Voordelen werkgevers

- Fiscaal aftrekbaar tussen 60 % en 120 % (afhan­kelijk van type voertuig).
- Verze­kering, pechhulp, onderhoud, herstelling en brandstof zijn in alle formules inbegrepen.
- Het bedrijf hoeft geen parkeer­plaats te voorzien.
- Sommige aanbieders beschikken over wagens uit het duurdere segment zodat een breed spectrum aan medewerkers kan worden bediend.
- Deze formule is een goede aanvulling voor medewerkers die woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of per fiets afleggen.
- Beperkte admini­stratie en geen inves­tering in een eigen wagenpark.

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe Omgeving gebruik maakt van autodelen.

Initi­a­tief­nemers

Autodelen.net

Via autodelen.net vind je een overzicht van (elektrische) deelwagens in jouw buurt.

www.autodelen.net