Deze snelboot over de Schelde biedt pende­laars (fietsers en voetgangers) de kans om snel verschil­lende bestem­mingen langs de Schelde (tussen Hemiksem en Lillo) en het Albert­kanaal (tussen Brug Houtlaan en het Havenhuis) over het water te bereiken.

Het is mogelijk om de fiets mee aan boord te nemen, zodat voor- en natraject naadloos met de fiets kunnen worden afgelegd.

De Waterbus sluit aan op bestaand openbaar vervoer en op de gratis veerdiensten Bazel-Hemiksem en Kruibeke-Hoboken.

Voor wie

De Waterbus richt zich in eerste instantie op woon-werkverkeer.

Kostprijs werknemers

Sinds 2018 staat de prijs voor de Waterbus in Antwerpen in verhouding tot de afgelegde afstand. Er zijn ook abonne­ments­for­mules en 10-ritten­­kaarten mogelijk.

Kostprijs werkgevers

Sinds 2018 staat de prijs voor de Waterbus in Antwerpen in verhouding tot de afgelegde afstand. Er zijn ook abonne­ments­for­mules en 10-ritten­­kaarten mogelijk.

De algemene tussen­komst­regels voor ‘gemeen­schap­pelijk openbaar vervoer, met uitzon­dering van het trein­vervoer’ moeten worden toegepast op de Waterbus. De tussen­komst van de werkgever bedraagt 71,8 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, maar met als maximum de werkge­vers­bij­drage in de prijs van de trein­kaart voor een afstand van 7 km. De tussen­komst waarin voorzien wordt door cao nr. 19 octies is een inter­sec­toraal minimum. Veel sectoren hebben voorzien in een grotere terug­be­taling voor andere openbare vervoer­mid­delen dan de trein. De bepalingen die van toepassing zijn op uw paritair comité gelden.

Voor de RSZ geldt de vrijstelling voor alle bedragen die gelden als terug­be­taling van de kosten die de werknemer verricht om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven.

Voordelen werkgevers

- Bereik­baarheid van bedrijven in de stad Antwerpen en de Antwerpse haven wordt met de fiets over langere afstand beter mogelijk.

- Files worden vermeden door het gebruik van de waterweg.

- De erkenning van de Waterbus als regulier openbaar vervoer opent perspec­tieven voor onder­ne­mingen om dit alter­natief eenvoudig mee op te nemen in het personeelsbeleid.

Getui­ge­nissen

Lees hier getui­ge­nissen van gebruikers van DeWaterbus