Stad Antwerpen geeft werknemers een eenmalige korting voor de aankoop van een nieuwe (e-)fiets of voor een onder­houds­beurt op uw huidige fiets.

Voor wie

Werknemers die minstens twee dagen per week naar het werk willen fietsen, in plaats van met de auto te gaan, en van of door het Antwerpse hinder­gebied rijden. Het hinder­gebied is sinds april 2019 uitge­breid en omvat voortaan het hele grond­gebied van de stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht.

Werknemers moeten bereid zijn om een jaar lang fiets­ver­plaat­singen te registreren via de app Ritten­teller Antwerpen.

Kostprijs werknemers

De werknemers kopen zelf een fiets, maar recupe­reren een deel van het aankoop­bedrag. Het te recupe­reren bedrag verhoogt naarmate ze meer dagen per week de fiets nemen. Werknemers die al beschikken over een fiets, kunnen kosten van onderhoud recupereren.

Kostprijs werkgevers

De werknemer kan de korting aanvragen zonder engagement van de werkgever. Indien de werkgever op zijn beurt bijkomend 100 euro (bruto) bijlegt, wordt het bedrag van tussen­komst door de Stad Antwerpen nog verhoogt. Met medewerking van Stad Antwerpen en zijn onder­neming, kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden een korting tot 450 euro (deels bruto) krijgen voor de aankoop van een fiets. In dat laatste geval moet een onder­neming wel instappen in de werkge­vers­be­ge­leiding van Slim naar Antwerpen.

Voordelen werkgevers

- Onder­steuning van uw fiets­beleid
- Werknemers komen vlot en stressvrij naar het werk.

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe Zuidnatie gebruik maakte van de fietskortingsregeling.

Initi­a­tief­nemers

Dit is een initi­atief van de stad Antwerpen, in het kader van Slim naar Antwerpen:

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgevers/fietskorting-b2b