Veerdiensten verzorgen de oever­ver­binding over grote en kleine water­wegen, en zijn toegan­kelijk voor fietsers en voetgangers. In de regio Antwerpen-Waasland zijn een aantal veerdiensten actief:
- Antwerpen: Sint-Anna (Linker­oever) – Steen­plein (Rechter­oever)
- Kruibeke – Hoboken
- Bazel Hemiksem
- Schelle – Wintam
- Boom – Klein-Wille­­broek
- Tielrode – Hamme
- Rupel­monde – Wintam (toeris­tische veerdienst)

Voor wie

Gratis

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

Lange omrij­af­standen worden vermeden, zodat een verplaatsing per fiets aantrek­kelijk gemaakt wordt.

Initi­a­tief­nemers

De veerdiensten worden door verschil­lende partijen uitgebaat. Meer infor­matie over de uurroosters vindt u op de websites van de uitbaters:

De veerdienst Sint-Anna is een samen­werking tussen verschil­lende partijen: www.slimnaarantwerpen.be/nl/veerdienst-waterbus-antwerpen

De veerdienst Kanaaldok en de Waterbus worden uitgebaat door het Haven­be­drijf Antwerpen: www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit

Veerdiensten Kruibeke – Hoboken en Bazel – Hemiksem worden uitgebaat door VLOOT: www.welkombijvloot.be/m/veerdiensten

De overige veerdiensten worden uitgebaat door de Vlaamse Waterweg: www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten