Het Belgisch Instituut voor de Verkeers­vei­ligheid staat bedrijven bij op weg naar een veilig woon-werkverkeer van de werknemers. Afhan­kelijk van de behoeften van het bedrijf zijn de volgende diensten mogelijk:
- Analyse van de verkeersrisico’s.
- Audits van de wegin­fra­structuur op uw bedrijfssite of de onmid­del­lijke omgeving.
- Sensi­bi­li­sering van het personeel rond verkeersveiligheid.
- Oplei­dingen (ook e‑learning) rond snelheid, afleiding, stress en agressie, de wegcode, veilig fietsen, alcohol,…

Voor wie

Een goed beheer van de verkeersrisico’s is belangrijk voor elke onder­neming en zeker voor bedrijven met een aanzienlijk wagenpark of waar er veel profes­si­onele verplaat­singen worden gedaan.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Afhan­kelijk van de gekozen dienstverlening.

Voordelen werkgevers

- Preventie van verkeers­on­ge­vallen, de belang­rijkste oorzaak van bedrijfsongevallen.
- Reali­satie van een echte veilig­heids­cultuur bij uw werknemers en verhoging van de verkeerskennis.

Initi­a­tief­nemers

Roadsafety @ Work is een initi­atief van het Belgisch Inistituut voor de Verkeersveiligheid.

Haacht­sesteenweg 1405 1130 Brussel
02 244 15 11
rsw@bivv.be
http://www.bivv.be/nl/adviesbureau/b2b/roadsafetyatwork/