De Vlaamse Stichting Verkeers­kunde (VSV) staat via het Safe2Work-programma bedrijven bij op weg naar een veilig woon-werkverkeer van de werknemers. Afhan­kelijk van de behoeften van het bedrijf zijn de volgende diensten mogelijk:
- Sensi­bi­li­sering van werknemers (Safe2Workshops, sensi­bi­li­se­rings­acties, getui­ge­nissen…)
- Netwer­ke­vents, oplei­dingen en een coaching­aanbod rond verkeers­vei­ligheid en mobili­teits­ma­na­gement
- Tools voor het verkeers­­­vei­­lig­heids- en mobili­teits­beleid in uw organi­satie (check­lists, planners…)

Voor wie

Voor werkgevers en onder­ne­mingen in Vlaanderen

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Afhan­kelijk van de gekozen dienstverlening.

Voordelen werkgevers

- Onder­ne­mingen zijn door de Welzijnswet (artikel 5) verplicht om een proactief preven­tie­beleid te voeren. 41 % van alle dodelijke arbeids­on­ge­vallen, zijn verkeers­on­ge­vallen. Een duide­lijke verkeers­vei­lig­heids­aanpak past daarom binnen het Globaal Preven­tieplan. Safe2Work kan een tool zijn om dat beleid op te zetten en/of uit te voeren.

- Safe2Work helpt ongevallen te vermijden. ZElk ongeval dat vermeden wordt, betekent heel wat minder menselijk leed. 1 op 8 werknemers houdt een blijvend letsel over aan een arbeids­on­geval in het verkeer.

- Het vermijden van ongevallen, betekent ook een kosten­be­sparing voor het bedrijf. Een ongeval betekent een zware kost voor het bedrijf (tot 400.000 euro volgens het CNAMTS).

Initi­a­tief­nemers

Safe2Work is een initi­atief van de Vlaamse Stichting Verkeers­kunde (VSV). De VSV werd bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Stati­ons­straat 110 – 2800 Mechelen
015 44 65 53
safe2work@vsv.be
https://www.safe2work.be/