De Testka­ravaan is een initi­atief van de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaan­­deren om pende­laars de kans te geven een ander vervoer­middel te testen voor hun woon-werkver­plaatsing. Met de Testka­ravaan kunnen werknemers drie weken lang gratis proeven van de mogelijk­heden van een speed pedelec, elektrische fiets, plooi­fiets, bakfiets of fietskar. Er staan 60 fietsen ter beschikking, daarnaast kunnen ook deelfietsen worden getest. In speci­fieke gevallen kan ook een test met pendel­bussen worden opgezet, of een combi­natie van verschil­lende modi.

Voor wie

Alle bedrijven in Oost-Vlaan­­deren met aandacht voor een duurzaam mobili­teits­ma­na­gement komen in aanmerking om de Testka­ravaan uit te proberen. De Provincie Oost-Vlaan­­deren verwacht dat u inzicht hebt in het bereik­baar­heids­profiel van uw bedrijf en het mobili­teits­profiel van uw werknemers. Als dat niet het geval is, kan het Provin­ciaal mobili­teitspunt daarbij helpen.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

- De Testka­ravaan geeft een bedrijf de kans om een brede waaier aan alter­natief aanbod uit te testen onder begeleiding. De Provincie Oost-Vlaan­­deren voorziet in het aanle­veren en ophalen van het fietspark, alsook in pechver­helping, verze­kering en toelichting.

- De Testka­ravaan vormt ook een schakel tussen een uitge­voerde mobili­teits­analyse en de praktische toepassing van vervoersalternatieven.

Initi­a­tief­nemers

De Testka­ravaan is een initi­atief van de Provincie Oost-Vlaanderen.

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/Bedrijfsmobiliteit/testkaravaan.html

Dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen

09 267 75 09
detestkaravaan@oost-vlaanderen.be.