Het Business E‑Tic­­keting-systeem laat werkgevers toe om eenvoudig biljetten te kopen voor verschil­lende werknemers of voor uw klanten. U kan het ticket recht­streeks bij de werknemer of klant laten toekomen in de mailbox of hen zelfs zonder ticket laten reizen. Het bestelde biljet wordt dan gekoppeld aan de elektro­nische identi­teits­kaart van de reiziger. U betaalt na ontvangst van een factuur. De factu­ratie gebeurt maandelijks.

Voor wie

Bedrijven en organi­saties met medewerkers die regel­matig op dienst­ver­plaatsing gaan met de trein kunnen een contract ‘Business E‑Ticketing’ afsluiten met NMBS.

Kostprijs werknemers

Werknemers hoeven het bedrag voor een geper­so­na­li­seerd ticket niet meer voor te schieten en nadien de terug­be­taling bij de werkgever aan te vragen.

Kostprijs werkgevers

Bedrijven sluiten een contract ‘Business E‑Ticketing’ af met NMBS. De dienst is gratis.

Voordelen werkgevers

- Dit systeem verlaagt de admini­stra­tieve last van het verre­kenen van onkosten van werknemers.
- Het systeem laat toe om controle uit te oefenen op het gebruik van de vervoer­be­wijzen.
- De onder­nemer kan via paswoorden bepalen wie binnen het bedrijf welke bevoegd­heden heeft.
- Betalingen gebeuren via een verzamelfactuur