De City Pass biedt een abonnement aan waarmee uw werknemer onbeperkt met de NMBS en De Lijn kan reizen in de Antwerpse districten, Zwijn­drecht en Mortsel. De abonne­ments­formule wordt geplaatst op de gebrui­ke­lijke MOBIB-kaart.

Voor wie

Werknemers die wonen en werken in de Antwerpse districten, Zwijn­drecht en Mortsel en die een combi­natie van trein, tram en/of bus gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing.

Kostprijs werknemers

De kostprijs is momenteel vastge­steld op 60 euro/maand (49 euro/maand tot en met 24 jaar) of 484 euro/jaar (412 euro/jaar tot en met 24 jaar).

Kostprijs werkgevers

Speci­fieke infor­matie rond de verplichte tussen­komst van de werkgever bij een City Pass (NMBS + De Lijn) is momenteel nog niet beschikbaar. De algemene voorwaarden volgens collec­tieve arbeids­over­een­komst nr. 19 Octies gelden.

Voordelen werkgevers

- Service voor uw werknemers: u biedt uw personeel gunstig woon-werkverkeer én de maatregel is eenvoudig te imple­men­teren.
- Fiscale voordelen: 100 % fiscaal aftrekbaar, 6 % btw te recupe­reren én vrij van RSZ.
- Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer, hebben geen nood aan een parkeer­plaats op eigen terrein.
- Een gecom­bi­neerd abonnement is goedkoper dan twee afzon­der­lijke abonne­menten tegen standaard tarief.

Initi­a­tief­nemers

De abonne­menten zijn voorlopig enkel verkrijgbaar via NMBS.

http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/treinkaarten/city-pass-antwerpen.aspx