In elk NMBS-station is het mogelijk om een abonnement kopen voor een trein­traject gecom­bi­neerd met een netabon­nement van De Lijn. De trein­kaart combi­neert de gekozen trein­route met het volledige net van De Lijn (behalve de snelbussen van De Lijn op lijn 68, 178 en 179). De combi­natie met het uitge­breide netwerk van De Lijn is mogelijk voor een Traject­trein­kaart, School­trein­kaart en Nettreinkaart.

Voor wie

Werknemers die een combi­natie van trein, tram en/of bus gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing.

Kostprijs werknemers

De kostprijs is afhan­kelijk van de gekozen abonne­menten bij De Lijn en de NMBS. Bovenop de reguliere prijs van de trein­kaart, wordt een forfait voor het gebruik van De Lijn bijgeteld. Voor een Omnipas (jaarabon­nement voor 25–64 jarigen) is dit 266 euro per jaar. Dezelfde regels in verband met de werkge­vers­bij­drage gelden als bij de afzon­der­lijke abonnementen.

Kostprijs werkgevers

De kostprijs is afhan­kelijk van de gekozen abonne­menten bij De Lijn en de NMBS. Bovenop de reguliere prijs van de trein­kaart, wordt een forfait voor het gebruik van De Lijn bijgeteld. Voor een Omnipas (jaarabon­nement voor 25–64 jarigen) is dit 274 euro per jaar. Dezelfde regels in verband met de werkge­vers­bij­drage gelden als bij de afzon­der­lijke abonnementen.

Voordelen werkgevers

- Service voor uw werknemers: u biedt uw personeel gunstig woon-werkverkeer én de maatregel is eenvoudig te imple­men­teren.
- Fiscale voordelen: 100 % fiscaal aftrekbaar, 6 % btw te recupe­reren én vrij van RSZ.
- Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer, hebben geen nood aan een parkeer­plaats op eigen terrein.
- Een gecom­bi­neerd abonnement is goedkoper dan twee afzon­der­lijke abonne­menten tegen standaard tarief.

Initi­a­tief­nemers

De combi-abonne­­menten zijn verkrijgbaar aan het loket in het NMBS-stations.

http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/treinkaarten/treinkaart-delijn.aspx