De derde­be­ta­lers­over­een­komst is een admini­stra­tieve vereen­vou­diging van tussen­komsten en beheer voor openbaar vervoer van uw werknemers. Normaal koopt een werknemer het abonnement zelf en vraagt hij later een terug­be­taling aan de werkgever (via de patronale bijdrage). Die terug­be­taling vereist een grote admini­stra­tieve opvolging. De derde-betalers­over­een­­komst doet deze admini­stratie nagenoeg verdwijnen. Uw werknemer betaalt via overschrijving enkel zijn deel. Bij gratis woon-werkverkeer betaalt uw werknemer zelfs helemaal niets. De bestelde abonne­menten worden door De Lijn aan u gefactureerd.

Voor wie

Bedrijven en organi­saties in Vlaan­deren die De Lijn gebruiken voor woon-werkverplaatsingen.

Kostprijs werknemers

Werknemers betalen niet langer de volledige prijs voor hun De Lijn-abonnement. Ze hoeven het bedrag niet meer voor te schieten en nadien de terug­be­taling te vragen.

Kostprijs werkgevers

Er moet door het bedrijf een overeen­komst met De Lijn worden gesloten. Deze overeen­komst is kosteloos en zonder minimale afnameverplichting.

De Lijn-abonne­­menten aange­kocht met derde-betaler­­systeem zijn 100 % fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. Bovendien kan 6 % btw worden gerecupereerd.

Voordelen werkgevers

- De derde­be­ta­lers­over­een­komst geeft meer flexi­bi­liteit in de keuze van de voordelen die aan personeel wordt aange­boden (grootte van werkge­vers­bij­drage) en het beheer van abonnementen.

- Het bespaart een bedrijf de admini­stratie van de indivi­duele terug­be­taling: aanvragen en wijzigen van vervoers­be­wijzen verloopt digitaal en de factu­ratie van meerdere abonne­menten wordt gebundeld op één maande­lijkse factuur.

- De Lijn monitort zelf wanneer de abonne­menten verlopen en brengt u op de hoogte.

- Het aanmaken en versturen van de abonne­menten gebeurt door De Lijn.

Initi­a­tief­nemers

De Lijn:

http://www.delijn.be/woonwerk

Klanten­be­heerder bedrijven Antwerpen:

Gino.Derdelinckx@delijn.be
0471 10 52 27
015 40 89 23