De derde­be­ta­lers­over­een­komst is een admini­stra­tieve vereen­vou­diging van tussen­komsten en beheer voor openbaar vervoer van uw werknemers. Normaal betaalt een werknemer het volledige bedrag van het abonnement aan het loket. Als werkgever betaalt u dan de patronale bijdrage terug aan uw werknemers. Die terug­be­taling vereist een grote admini­stra­tieve opvolging. De derde-betalers­over­een­­komst doet deze admini­stratie nagenoeg verdwijnen. Uw werknemer betaalt bij de validatie van zijn trein­kaart enkel zijn deel. Bij gratis woon-werkverkeer betaalt uw werknemer zelfs helemaal niets aan het loket. De patronale bijdrage wordt door de NMBS aan u gefac­tu­reerd. De derde-betalers­re­­geling van NMBS maakt het ook mogelijk om gecom­bi­neerde abonne­menten NMBS/De Lijn in één beweging te beheren en te verrekenen.

Voor wie

Bedrijven en organi­saties met werknemers die de trein (al dan niet in combi­natie met het aanbod van De Lijn) gebruiken voor woon-werkverplaatsingen.

Kostprijs werknemers

Werknemers betalen niet langer de volledige prijs voor de validering van hun trein­kaart. Ze hoeven het bedrag niet meer voor te schieten en nadien de terug­be­taling van de patronale bijdrage te vragen.

Kostprijs werkgevers

Werkgevers die een werkge­vers­bij­drage van 80 %, gecom­bi­neerd met 20 % overheids­tus­sen­komst, toepassen, betalen geen admini­stra­tie­kosten. In andere gevallen betaalt een onder­neming een admini­stra­tiekost tussen 4 % en 6 % (afhan­kelijk van de werkge­vers­bij­drage). Trein­abon­ne­menten aange­kocht met derde-betaler­­systeem zijn 100 % fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. Bovendien kan 6 % btw worden gerecu­pe­reerd. Om van dit systeem gebruik te maken moet door het bedrijf een overeen­komst met NMBS afsluiten.

Voordelen werkgevers

- De derde-betalers­over­een­­komst geeft u meer flexi­bi­liteit in de keuze van de voordelen die u uw personeel aanbiedt (grootte van werkge­vers­bij­drage) en bij het beheer van abonnementen.

- Minder admini­stratie: aanvragen en wijzigen van vervoers­be­wijzen verloopt digitaal en de factu­ratie van meerdere abonne­menten wordt gebundeld op één factuur.

- De derde-betalers­re­­geling van NMBS maakt het mogelijk om gecom­bi­neerde abonne­menten NMBS/De Lijn in één beweging te beheren en te verrekenen.

- De admini­stratie van de indivi­duele verre­kening van de patronale bijdragen verdwijnt

- Bij een derde-betalers­over­een­­komst kan een bedrijf genieten van een staats­tus­sen­komst verbonden aan het gratis woon-werkverkeer (bij tussen­komst van 80 % kosten door werkgever).

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe SBE de derde­be­ta­lers­over­een­komst invoerde.