Verschil­lende initi­a­tieven tonen de beschikbare fiets­routes in de regio, om een aangename en veilige route naar het werk te zoeken.

Voor wie

Voor iedereen die zich per fiets wil verplaatsen in de Antwerpse en Wase regio.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

Door als werkgever de fiets­kaarten te verspreiden onder de werknemers, wordt het gebruik van de fiets aange­moedigd, en worden veilige fiets­routes gesti­mu­leerd, om zo de kans op ongevallen te minimaliseren.

Initi­a­tief­nemers

De stad Antwerpen toont de snelle fiets­ver­bin­dingen van en naar Antwerpen: https://www.antwerpen.be/nl/info/5530fea3b2a8a7bc738b52ff/fietsroutes/

Fietsnet.be is een project dat het hele netwerk van Vlaamse fiets­routes op één online kaart wil verenigen. Alle huidige trajecten komen overeen met de fiets­net­werken gerea­li­seerd door de lokale toeris­tische diensten in Vlaan­deren en Nederland:
www.fietsnet.be/

Tijdens de werken Oosterweel, biedt Lantis fiets­kaarten en ‑infor­matie aan om veilig langs de werf te rijden: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/bereikbaarheid-fietsers

Het Haven­be­drijf Antwerpen publi­ceerde een fiets­kaart met veilige fiets­routes en aandachts­zones in de haven: https://www.portofantwerp.com/nl/publications/brochures-kaarten/fietskaart

De stand van zaken met betrekking tot de fiets­snel­wegen in Vlaan­deren is beschikbaar op: www.fietssnelwegen.be