Filebeeld.be is een mobiele toepassing van het Vlaams Verkeers­centrum. Het is een smartphone appli­catie met een speci­fieke combi­natie van infor­matie. Filebeeld.be is specifiek bedoeld voor snel gebruik op mobiele toestellen en biedt de belang­rijkste verkeers­in­for­matie aan: een verkeers­over­zicht op kaart met files en ongevallen, een verkeers­over­zicht in tekst met files, ongevallen, wegen­werken en wegeninfo, 41 camera­beelden op Vlaamse snelwegen, reistijden over de Brusselse en Antwerpse Ring en aanbe­volen omlei­dingen bij incidenten.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

Uw medewerkers kunnen zich op locatie steeds infor­meren over de huidige verkeers­toe­stand en zijn in staat efficiënt te anticiperen.

OPGEPAST

Het gebruik van een mobiel telefoon­toestel tijdens het rijden, zelfs als een medewerker stilstaat in de file, is verboden. Er wordt geadvi­seerd om filebeeld.be te raadplegen voor uw medewerkers in de wagen stappen of het enkel te raadplegen wanneer ze stilstaan op een parkeerplaats.

Initi­a­tief­nemers

Vlaams Verkeers­centrum:

www.filebeeld.be
verkeersinfo@vlaanderen.be