In 2018 is Lantis (voorheen BAM) gestart met de bouw van de Ooster­weel­ver­binding. Met de aanleg van deze nieuwe infra­structuur wordt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond gemaakt. Het eerste deelproject dat is gestart is Oosterweel Linker­oever en Zwijn­drecht. Voor deze zone is een apart infopunt opgericht waar u terecht kan met vragen over het project, de timing, de aanpak en mogelijke hinder. Het infopunt Ooster­weel­werken Linker­oever & Zwijn­drecht is te bezoeken in het centrum van Zwijndrecht.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

Het infopunt Oosterweel Linker­oever en Zwijn­drecht is een goed aanspreekpunt bij de zoektocht naar bereik­baar­heids­in­for­matie voor uw onder­neming. U kan gedetail­leerde info verkrijgen over welke verkeers­be­we­gingen uw personeel, leveran­ciers en bezoekers zullen moeten maken tijdens de werkzaam­heden, alsook wat de impact zal zijn op uw verplaat­sings­mo­ge­lijk­heden. U kan er ook terecht voor infor­matie over concrete hinder, omlei­dingen, faseringen en informatie-initiatieven.

Initi­a­tief­nemers

Het infopunt is een initi­atief van Lantis.

Adres: Dorp West 6 in Zwijndrecht
Open op maandag en woensdag van 14 uur tot 19 uur
https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/infopunt
linkeroever@oosterweelverbinding.be