Deze bus is letterlijk een rijdend kantoor. De reistijd met deze bus wordt dan ook als volwaardige werktijd beschouwd. De gebruiker heeft dezelfde facili­teiten als op een standaard kantoor. Werknemers die op een Kantoorbus stappen, kunnen meteen aan de slag. Ze gaan zitten aan een tafel, pluggen hun laptop in een USB-aansluiting of stopcontact, maken de connectie met wifi en halen vervolgens een kop koffie aan de automaat. De werkdag is gestart, de chauffeur rijdt naar de bestemming.

Voor wie

Er zijn drie types van Kantoor­bussen. Kantoor­bussen van type 1 rijden exclusief voor één bedrijf. Iedere dag worden medewerkers van één vast opstappunt naar het hoofd­kantoor vervoerd om de congestie te tackelen. Een Kantoorbus van ‘type 2’ laat toe om de inspanning te spreiden tussen diverse bedrijven door te rijden voor een bedrij­ven­terrein of ‑zone. Dat zorgt er ook voor dat onder­ne­mingen die slechts enkele medewerkers deze oplossing kunnen of willen aanbieden, ook kunnen parti­ci­peren. De ‘type 3’-bussen zijn kantoor­bussen die rijden over een vast traject tussen twee steden. Alle bedrijven kunnen van dit type gebruik maken. De start- en eindhaltes bevinden zich op centrale plaatsen. Indien een bedrijf dagelijks zeven zitjes boekt, wordt een bijko­mende afstap­halte voorzien aan het bedrijf.

Kostprijs werknemers

De werkgever beslist zelf of hij de verplaatsing (deels) aan de werknemer doorrekent.

Kostprijs werkgevers

De prijs voor het gebruik van een Kantoorbus van type 1 en 2 is afhan­kelijk van diverse parameters (grootte bus, af te leggen traject…). Er wordt contrac­tueel een vaste prijs per maand afgesproken. Voor de lijnen van type 3 worden enkel de gereser­veerde zitjes gefac­tu­reerd, er is geen vaste kost. De prijs van een zitje is compe­titief met een trein­ticket in eerste klasse.

De factuur wordt aan het bedrijf gestuurd en is 100% fiscaal aftrekbaar. U bepaalt zelf of u (een deel van) de kosten doorrekent aan uw medewerker of inzet in een cafeta­riaplan of mobiliteitsbudget.

Voordelen werkgevers

- De reistijd kan gebruikt worden als werktijd.
- Door een veilig en comfor­tabel alter­natief voor de wagen, kan het wervings­po­ten­tieel uitge­breid worden (reten­tie­beleid, werknemers afkomstig uit filege­voelige regio, war for talent…).

Initi­a­tief­nemers

De Kantoorbus is een project van de Beroeps­ver­e­niging van autobus- en autoca­ron­der­nemers (BAAV).

www.officeonwheels.be/

Geert Hoorens

+32 (0)51 22 60 60
+32 (0)499 56 84 21
info@officeonwheels.be