De MOBIB-kaart is een chipkaart die wordt uitge­geven door NMBS, MIVB, TEC en De Lijn. De kaart kan verschil­lende abonne­menten van verschil­lende vervoers­maat­schap­pijen bevatten. De kaart op zich is echter geen abonnement, maar enkel de ‘drager’. Het voordeel is dat abonne­menten (en de bijbe­ho­rende admini­stratie) gebundeld worden op één kaart. Ook combi­naties met andere abonne­menten kunnen op de MOBIB-kaart geladen worden, zoals het abonnement voor de betaal­parking, beheerd door NMBS of Cambio.

Voor wie

Voor perso­neels­leden die het openbaar vervoer gebruiken.

Kostprijs werknemers

5€ admini­stra­tiekost per MOBIB-kaart. Deze admini­stra­tiekost dekt de aankoop, perso­na­li­satie en distri­butie van de MOBIB-kaart.

Kostprijs werkgevers

Gratis, tenzij het bedrijf de kost van de MOBIB-kaart wenst te dragen.

Voordelen werkgevers

- De abonne­menten van NMBS, MIVB, TEC en De Lijn kunnen worden opgeladen op één drager.
- De admini­stra­tieve afhan­deling van verschil­lende abonne­ments­for­mules belooft eenvou­diger te worden. Er zijn momenteel echter nog stappen te zetten om de admini­stratie op elkaar af te stemmen.

Initi­a­tief­nemers

De MOBIB-kaart wordt uitge­geven door de verschil­lende openbaar vervoers­maat­schap­pijen, NMBS, MIVB, TEC en De Lijn:

info@mobib.be

https://mobib.be/nl.html

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/mobib/

https://www.belgiantrain.be/nl/travel-info/prepare-for-your-journey/mobib-card/mobib-b2b