Via het systeem van de mobili­teits­ver­goeding, ook wel ‘cash for car’ genoemd, kunnen werknemers met een bedrijfs­wagen die ze ook privé mogen gebruiken, de auto inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash.

Voor wie

Eenvoudig gesteld kunnen werknemers die minstens 12 maanden met een bedrijfs­wagen rijden, het voertuig ruilen voor cash.

De werkgever is niet verplicht om de mobili­teits­ver­goeding in te voeren, en kan dit ook selectief invoeren. Werknemers die hun voertuig voor het werk dagelijks nodig hebben (vb. verte­gen­woor­digers), kan u buiten de regeling laten. Ook de werknemer is niet verplicht om in te gaan op de mogelijkheid om zijn voertuig in te wisselen voor cash.

Kostprijs werknemers

De werknemer kan in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfs­wagen een mobili­teits­ver­goeding ontvangen. Dit bedrag stemt overeen met de waarde (op jaarbasis) van het gebruiks­voordeel van de ingele­verde bedrijfs­wagen en wordt bepaald aan de hand van de catalo­gus­waarde van het ingeruilde voertuig, de eigen bijdrage van de werknemer en het al dan niet beschikken over een tankkaart.

Kostprijs werkgevers

De werkgever kan de werknemer in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfs­wagen een mobili­teits­ver­goeding betalen. Dit bedrag stemt overeen met de waarde (op jaarbasis) van het gebruiks­voordeel van de ingele­verde bedrijfs­wagen en wordt bepaald aan de hand van de catalo­gus­waarde van het ingeruilde voertuig, de eigen bijdrage van de werknemer en het al dan niet beschikken over een tankkaart.

Voordelen werkgevers

De werknemer krijgt de keuze om al dan niet voor een bedrijfs­wagen of een vergoeding in cash te kiezen.

Initi­a­tief­nemers

De mobili­teits­ver­goeding is een bevoegdheid van de federale overheid.

Meer infor­matie over de modali­teiten werden door Voka voor u gebundeld in 15 vragen & antwoorden over de mobili­teits­ver­goeding.