Bedrijven die hun medewerkers aanzetten om het openbaar vervoer te gebruiken en hen willen laten kennis­maken met het gebruik van tram of bus, kunnen gebruik­maken van probeer­passen. In overleg met het bedrijf en in functie van het poten­tieel, stelt De Lijn een aantal 7‑dagenpassen ter beschikking. Hiermee kunnen uw werknemers 7 opeen­vol­gende dagen onbeperkt gebruik maken van alle trams en bussen van De Lijn in Vlaan­deren (uitge­zonderd evene­men­ten­vervoer en enkele Limburgse snellijnen).

Bij speci­fieke activi­teiten zoals de Week van de Mobiliteit, stelt De Lijn extra gratis 7‑dagenpassen ter beschikking voor werknemers via hun werkgever.

Voor wie

Bedrijven en organi­saties in de Antwerpse en Wase regio waarvan de werknemers het aanbod van De Lijn willen uitproberen.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

Werknemers krijgen kosteloos de kans om mobili­teits­al­ter­na­tieven uit te testen.

Initi­a­tief­nemers

U moet als werkgever de gratis 7‑dagenpassen aanvragen bij de lokale klanten­be­heerder voor bedrijven van De Lijn. Werknemers kunnen die niet recht­streeks aanvragen.

Waasland

Frederik.Vanlangenhove@delijn.be
0471 10 59 17

Antwerpen

Gino.Derdelinckx@delijn.be
0471 10 52 27

http://www.delijn.be/woonwerk

https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/voordelig-woon-werk-verkeer/sensibilisering.html