Railease combi­neert een bedrijfs­wagen met de trein en bij uitbreiding met ander openbaar vervoer. Het is een vervoers­bewijs voor een beperkt aantal reisdagen met de trein, zonder dat de dagen vooraf bepaald zijn. Bedrijven kunnen kiezen voor 20, 40 of 60 reisdagen, vrij op te nemen gedurende één jaar.

Voor wie

Bedrijven met medewerkers met een bedrijfs­wagen, die regel­matig in een stads­centrum moet zijn.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Een ticket voor een hele dag onbeperkt reizen met de trein is afhan­kelijk van de gekozen klas en het aantal bestelde biljetten, en start vanaf € 16,90.

Voordelen werkgevers

- De kost van het leasingcon­tract daalt omdat er minder kilometers worden afgelegd met de bedrijfs­wagen. Indien 60 dagen per jaar de trein genomen wordt: gemiddeld 7.000 km minder afgelegd per bedrijfs­wagen.
- Railease is 100 % fiscaal aftrekbaar, zonder dat het als een voordeel in natura wordt beschouwd.
- Uitge­spaarde parkeer­kosten.
- Btw van 6 % kan worden gerecupereerd.

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe SBE Railease invoerde.

Initi­a­tief­nemers

Werkgevers moeten een Railease-overeen­­komst met NMBS afsluiten. Voor meer info in verband met de verschil­lende formules en tarieven, kunt u terecht bij het Business Center van NMBS:

02 528 25 28
business@nmbs.be
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/train-and-other-transport/train-car/railease