Indien de werknemer een abonnement van De Lijn gebruikt voor woon-werkver­plaat­­singen, is de werkgever wettelijk verplicht minimum 72 % van de abonne­ments­prijs terug te betalen.

Voor wie

Bedrjiven met werknemers die regel­matig De Lijn gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen.

Kostprijs werknemers

De kostprijs is afhan­kelijk van het gekozen abonnement. Een Omnipas (jaarabon­nement voor 25–64 jarigen) kost 314 euro per jaar, dus eigen bijdrage van de werknemer bedraagt maximum 87,92 euro per jaar (bij een werkge­vers­bij­drage van 72 %).

Kostprijs werkgevers

De kostprijs is afhan­kelijk van het gekozen abonnement. Een Omnipas (jaarabon­nement voor 25–64 jarigen) kost 314 euro per jaar, dus de wettelijk verplichte terug­be­taling van 72 % bedraagt 226,08 euro per jaar. U kan er ook voor kiezen om meer dan 72% terug te betalen.

Voordelen werkgevers

- U biedt uw personeel gunstig woon-werkverkeer.
- Fiscale voordelen: 100 % fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. Werkt u met een derde­be­ta­lers­over­een­komst, kan u 6 % btw recupe­reren.
- Via de derde­be­ta­lers­over­een­komst wordt de admini­stra­tieve last tot een minimum beperkt.
- Werknemers die gebruik­maken van het openbaar vervoer, hebben geen nood aan een parkeer­plaats op eigen terrein.
- Het is mogelijk om het abonnement van De Lijn te combi­neren met een NMBS-abonnement voor ketenverplaatsingen.

Initi­a­tief­nemers

De Lijn klanten­be­heerder bedrijven Antwerpen:
Gino.Derdelinckx@delijn.be
0471 10 52 27
015 40 89 23
http://www.delijn.be/woonwerk