Indien de werknemer een abonnement van de NMBS gebruikt voor woon-werkver­plaat­­singen, is de werkgever wettelijk verplicht om de patronale bijdrage in de abonne­ments­prijs terug te betalen.

Voor wie

Bedrijven met werknemers die (een deel van) hun woon-werkver­plaatsing met de trein afleggen.

Kostprijs werknemers

De kostprijs van de trein­kaart is afhan­kelijk van het type trein­kaart en de afstand van het traject. Indien de werkgever 80 % van de trein­kaart in 2e klas betaalt, past de Federale overheid de reste­rende 20 % van de kostprijs bij, zodat de trein­kaart volledig gratis is voor de werknemer.

Kostprijs werkgevers

De kostprijs van de trein­kaart is afhan­kelijk van het type trein­kaart en de afstand van het traject. Via de patronale bijdrage is de werkgever verplicht een wettelijk vastge­steld minimum van de kost van de trein­kaart op zich te nemen. De patronale bijdrage kan ook hoger zijn dan het wettelijk vastge­stelde minimum, het percentage kan oplopen tot 80 %.

Voordelen werkgevers

- U biedt uw personeel gunstig woon-werkverkeer.
- Fiscale voordelen: 100 % fiscaal aftrekbaar en vrij van RSZ. Werkt u met een derde­be­ta­lers­over­een­komst, kan u 6 % btw recupe­reren.
- Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer, hebben geen nood aan een parkeer­plaats op eigen terrein.
- Indien de werkgever 80 % van de kostprijs van de trein­kaart bijdraagt, past de Federale overheid de overige 20 % bij.
- Via de derde­be­ta­lers­over­een­komst wordt de admini­stra­tieve last tot een minimum beperkt.
- Het is mogelijk om de NMBS-trein­­kaart te combi­neren met een abonnement van De Lijn voor ketenverplaatsingen.