Wat doet Atlas Copco wanneer werknemers met een slim mobili­teitsidee op de proppen komen? Naar hen luisteren. Atlas Copco zag poten­tieel en onder­steunde het initi­atief. De resul­taten van het fiets­lea­se­project en carpoolplan ogen indruk­wekkend. Genoeg reden voor onze bereik­baar­heids­ma­nager Steven Roeland om een bezoek te brengen aan de Wilrijkse hoofd­zetel van de wereld­leider in het leveren van industriële productiviteitsoplossingen.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.