De Bereik­baar­heids­module van de NMBS is een webpagina die makkelijk kan geïnte­greerd worden in de website van uw onder­neming. Ze bevat alle infor­matie over de toegan­ke­lijkheid van uw bedrijf met het openbaar vervoer: een kaart met de locatie van uw bedrijf, vertrek­ta­bellen van omlig­gende stations en een reisplanner. De kaart neemt de elementen over van het bedrijf: inzoomen op de locatie van het bedrijf en weergave van NMBS-stations, bushaltes, trams, metro­sta­tions in de buurt. Een bedrijf kan een aanbe­volen route voorstellen en bijko­mende infor­matie toevoegen via picto­grammen. De dienst­re­geling van het openbaar vervoer wordt gevisu­a­li­seerd in een vertrek­tabel voor max. vier stations of haltes naar keuze in de buurt van de onder­neming. Per halte verschijnt er een vertrek­scherm op de webpagina. De ingebouwde reisplanner ten slotte stelt de bezoeker een oplossing voor met het openbaar vervoer van deur tot deur. Een ingebouwde PDF-creator zet indien gewenst de kaart en indivi­duele reisin­for­matie in een PDF-bestand. Bedrijven ontvangen een opgemaakte HTML-pagina van NMBS die op een website eenvoudig kan worden geïntegreerd.

Voor wie

Onder­ne­mingen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

De Bereik­baar­heids­module is gratis. Bedrijven die ze willen toepassen, vullen digitaal een formulier in en aanvaarden de voorwaarden voor gebruik. NMBS stuurt de technische beschrijving voor de instal­latie van de Bereik­baar­heids­module op. De code dient onver­anderd, inclusief de juridische kennis­geving van de NMBS, opgenomen te worden in de pagina.

Voordelen werkgevers

- U kiest zelf welke infor­matie u meedeelt. U kunt de Bereik­baar­heids­module perso­na­li­seren met uw logo, teksten of foto’s.
- Door de Bereik­baar­heids­module op uw digitale commu­ni­ca­tie­mid­delen te plaatsen, toont u als bedrijf dat u alter­na­tieve bereik­baarheid alle kansen geeft.

Initi­a­tief­nemers

De Bereik­baar­heids­mo­duleis een initi­atief van het NMBS Business Center:

02 528 25 28
business@b‑rail.be
https://www.belgiantrain.be/nl/mobility-for-business/services/how-accessible-is-my-company