De Provin­ciale Mobili­teits­punten (PMP) analy­seren gedetail­leerd de woon-werkver­plaat­­singen van uw medewerkers met een Mobiscan. Alter­na­tieven worden in kaart gebracht en berekend op uw volledige werkne­mers­po­pu­latie. Het onderzoek bestaat uit een geper­so­na­li­seerde analyse en concreet advies op maat.

Voor wie

Bedrijven en organi­saties in de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

Gratis. Bedrijven of organi­saties die de analyse laten uitvoeren tekenen een engagementsverklaring.
Bedrijven of organi­saties stellen gegevens ter beschikking (via data en vragen­lijst). De verwerking is ten laste van het Provin­ciaal Mobili­teitspunt en gebeurt GDPR-conform.

Voordelen werkgevers

- Objec­tieve analyse in 6–8 weken.
- Begeleiding en advies op maat.
- Goed vertrekpunt bij maken van keuzes (concrete alter­na­tieven, inves­te­ringen, beleid).

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe Covestro beroep deed op de mobili­teits­analyse van het Provin­ciaal Mobili­teitspunt Antwerpen.
Lees hier hoe SBE beroep deed op de mobili­teits­analyse van het Provin­ciaal Mobili­teitspunt Oost-Vlaanderen.

Initi­a­tief­nemers

Dit is een initi­atief van de Mobili­teits­punten van de provincies:

Provin­ciaal Mobili­teitspunt Antwerpen

http://www.provincieantwerpen.be/pmp
03 240 51 30
mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Provin­ciaal Mobili­teitspunt Oost-Vlaanderen

http://oost-vlaanderen.be/pmp
09 267 75 09
pmp@oost-vlaanderen.be