‘Mobiliteit: bereikbare haven’ is een webpagina van het Haven­be­drijf Antwerpen waarop de meest actuele infor­matie gegeven wordt over wegen­werken in het Antwerpse haven­gebied, zowel Linker- als Rechter­oever. De site geeft ook inzicht in duurzame mogelijk­heden voor woon-werkverkeer en efficiënte logistiek in de haven. Op basis van realtime-infor­­matie is ook een kaart met de verkeers­stromen in de haven beschikbaar en kan u actuele rijtijden raadplegen.

Voor wie

Alle onder­ne­mingen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

- De website is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar bereik­baar­heids­in­for­matie in het Antwerpse en Wase haven­gebied. Ze leidt snel naar een project­website of bron met gedetail­leerde infor­matie over een specifiek infra­struc­tuurwerk in de haven.

- De website geeft u als werkgever inzicht in de vervoers­mo­ge­lijk­heden en bij wie u concreet terecht kan om ermee aan de slag te gaan.

Initi­a­tief­nemers

Dit is een initi­atief van het Haven­be­drijf Antwerpen

https://www.portofantwerp.com/nl/mobiliteit-naar-een-bereikbare-haven