Onder­ne­mingen die een algemeen beeld willen over de dagelijkse verplaat­singen van hun personeel en de verkeers­pro­blemen waarmee ze kampen, kunnen gebruik maken van de Mobility Survey. De NMBS heeft een geïnfor­ma­ti­seerde vragen­lijst uitge­werkt. Met de resul­taten ervan kunt u uw mobili­teits­po­litiek afstemmen op de behoeften van uw medewerkers. Dit onderzoek richt zich tot het personeel en verzamelt naast algemene infor­matie ook speci­fieke gegevens per vervoer­middel. NMBS maakt een verslag op en bespreekt het rapport met uw onder­neming. NMBS helpt een aangepast vervoerplan op te stellen.

Voor wie

Alle onder­ne­mingen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

- De Mobility Survey is gratis voor werkgevers die een derde­be­ta­lers­re­geling met NMBS hebben of in overweging willen nemen dit te doen.
- Uw onder­neming lanceert via een intern netwerk de digitale enquête bij het personeel. Alle verwerking is ten laste van de NMBS.

Voordelen werkgevers

De analyse van de woon-werkver­plaat­­singen geeft een overzicht van:
- De verkeers­stromen door de verplaat­singen ‘woon-werk’ van uw personeel.
- Hun motivatie voor de keuze van vervoer.
- Hun argumenten voor hun verplaatsingen.
- De alter­na­tieven om de bereik­baarheid van hun werkplaats te verbeteren.
- Na het uitvoeren van de enquête wordt het eindverslag binnen de 10 dagen opgeleverd.

Initi­a­tief­nemers

De Mobility Survey is een initi­atief van de NMBS

http://www.belgianrail.be/nl/bedrijven/mobilpol.aspx

NMBS Business Center:

02 528 25 28
business@b‑rail.be